Türkiye’de Adalet İçin Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesi Destek(SILA) Projesi

27 Mart 2019 tarihinde Türkiye Barolar Birliği “Türkiye’de Adalet İçin Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesi Destek”(SILA) projesi düzenledi Antalya pilot bölge seçildiği için, Antalya’da bulunan davetli STK’lar katıldı. Derneğimizi temsilen üyemiz Av. Arzu Dündar toplantıya katıldı. Derneğimiz ve yapabileceğimiz katkılar konusunda bilgi verdi. 3 yıl sürmesi planlanan projenin bu toplantısının amacının, proje öncesi danışma ve bilgi toplamak olduğu belirtildi. Üyemiz Av. Arzu Dündar’a çok teşekkür ederiz.