23.10.2019 tarihinde Stratejik Planlama ve Kalite Yönetimi komisyonumuz başkanımız Ayla Yüksel’in de katıldığı ilk toplantısını yaptı.

23.10.2019 tarihinde Stratejik Planlama ve Kalite Yönetimi komisyonumuz başkanımız Ayla Yüksel’in de katıldığı ilk toplantısını yaptı. Derneğimiz genelinde, şubemiz özelinde güçlü ve zayıf yönlerimiz ile karşı karşıya olduğumuz fırsat ve tehditlerin üzerinde tartışılarak durum analizi yapıldı. Genel Merkez Stratejik Planlama ve Kalite Yönetimi komisyonu başkanı üyemiz Fulya Sarvan toplantı raporunu yönetim kurulumuz ile paylaştı. Yönetim kurulumuzda alınan kararla rapor üyelerimize de iletilerek görüşleri soruldu.