KURULUŞ VE AMAÇLARIMIZ

Üniversite mezunu olan ve yaşamının her alanında yüksek ahlak ilkelerine, İnsan Haklarına bağlı kadınların işbirliği ile, toplumda ve özellikle kadınlar arasında fikir birliğini, dostluk ve beraberliği, yardımlaşmayı sağlayarak kadının konumunu güçlü kılma;

Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda bağnazlık ve cehaletle mücadele etmek, Laikliği, çağdaş ve sosyal devlet ilkesini benimsemek

Kadınların kültürel ve ekonomik hareketlerinin gelişmesine yardımcı olma;

Toplumun aydınlanmasını, kadınlarımızın çağdaş koşullar altında eğitilmesini sağlamak ve yetişkin eğitiminin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunma;

Ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizi ve ülkemiz kadınını en iyi şekilde temsil etmek ve sorunlarına çözümler arama;

Irk, ulus, din ve politik görüş gözetmeksizin IFUW’nun İlkelerine uygun uluslararası anlayış ve dostluğu geliştirmek ve Üniversite mezunu kadınları ulusal ve uluslararası seviyede bilgi ve yeteneklerini kullanmaya teşvik etme;

Kadınları karar verme mekanizmalarında yer almaları için teşvik ederek bu konuda çalışmalar yapmak amaçlarımız arasında yer almaktadır.