14.09.2019 tarihinde burs ve proje komisyonlarımız yeni dönemin ilk toplantılarını yaptılar.

14.09.2019 tarihinde burs ve proje komisyonlarımız yeni dönemin ilk toplantılarını yaptılar. Burs komisyonumuz bursiyer sayımızı arttırmak ve bursiyerlerimizle ilişkilerimizi geliştirecek konular üzerinde çalıştılar.