Yeni Yönetim Kurulumuzun İlk Toplantısı

25 Ocak 2019 Tarihinde yeni yönetim kurulumuz ilk toplantısını yaptı. Aynur Yolcu ikinci başkan, Sahil Bozkurt sekreter, Hatice Şermut  sayman olarak görevlendirildi. Ayrıca komisyon başkan ve eş başkanları da belirlendi. Buna göre ;

Proje Komisyonu : Fulya Sarvan

Burs Komisyonu : Aynur Yolcu- Mağfiret Pekmezci

Sosyal ve Sanatsal Etkinlik Komisyonu: Sema Berberoğlu-Sahil Bozkurt

Eğitim Komisyonu: Ayşe Eraydın-Hümeyra Gürkan

Kadının Statüsü Komisyonu : Fulya Sarvan-Ayşe Eraydın

Üyelik ve Şubelerarası iletişim Komisyonu: Hülya Güngör-Hatice Şermut

Gezi Komisyonu: Gönül Peçen-Güler Yalman

Sağlık ve Çevre Komisyonu: Nuray Tanlak-Bilge Tan

Hukuk Komisyonu: Süeda Tugay-Sinem Peçen

TÜKD İl ve İlçeler Örgütlenme Komisyonu: Sahil Bozkurt-Hoşeda Önal

Dernek Düzeni ve Tamirat, Arşiv Komisyonu : Aynur Yolcu-Hamiyet Çelik

Dış İlişkiler Komisyonu : Ebru Akyurt- Hale Subaşı CIR : Ebru Akyurt