09.09.2019 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret

09.09.2019 tarihinde başkanımız Ayla Yüksel, üyelerimiz Aynur Yolcu, Sema Berberoğlu, Ayşe Eraydın, Arzu Marangoz, Zeynep Uysal ve Sahil Bozkurt Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret ettiler. Şubemiz çalışmaları ve projelerimiz anlatıldı. Toplantıya genel sekreter Cansel Tuncer de katıldı. Önümüzdeki dönem yapılabilecek ortak çalışalar konusunda görüşüldü. Yıllarca toplum merkezimiz olan, ancak geçen dönem Antalya Büyükşehir yönetimince bizden alınan Fatih  Toplum Merkezinin eğitim çalışmaları yapmak üzere TÜKD Antalya Şubesine devri istendi.