15. Genel Kurulumuz

19 Ocak 2019 Tarihinde 15.Genel Kurulumuzu Antalya Tenis ve İhtisas kulübünde yaptık. Başkanımız Ayla Yüksel oy birliği ile başkan seçildi. Yönetim Kuruluna, üyelerimiz; Aynur Yolcu, Sahil Bozkurt, Fulya Sarvan, Sema Berberoğlu, Hatice Şermut, Ayşe Eraydın asil üye, Sinem Peçen, Eylem Has, Zeynep Uysal, Arzu Marangoz, Hülya Güngör ve  Leyla Dağıstanlı    yedek üye olarak seçildiler. Denetleme Kuruluna Nuray Tanlak, Bilge Tan, Dilek Balcı asil üye ,Nurhan Şahin ,Özgül Yüksel ve Saadet Öztürk yedek üye olarak seçildiler. Genel Merkez Delegesi olarak Ayla Yüksel, Songül Başkaya, Süeda Tugay ve Ayşegül Yılmaz seçildiler.